IT Faculty

Prof Santhosh Rebello

Dr. Vincent Mascarenhas

Mrs. Manimozhi R.

Fr Manoj D Souza SJ

Mr Santhosh B

Rakesh Kumar

Mrs Suchetha Vijaya kumar

S. Ruban

Mrs. Laveena C D’Costa

Mr. Mani Bushan D’souza

Mrs. Hemalatha N

Nausheeda B.S

Mrs. Annapoorna Shetty

Mr. S. Aravinda Prabhu

Mr Srinivas B.L

Mr Suman Antony Lasrado

Roshan D Suvaris

Mr. C. G. Thomas

MRS. VANITHA T

Mithun D’Souza

Riyaz Mohammed

Mrs. Ananya Rao